Лични средства
Вие сте тук: Начало Конкурси за академични длъжности

Конкурси за заемане на академични длъжности във ФМИ

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", обновен на ФС на ФМИ от 26.06.2017 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ от 28.05.2012 г.

 

За нуждите на Факултета по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски" обявява  конкурси:

 

За доцент по професионално направление 

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ – един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 100/15.12.2017 г.

За главен асистент по професионално направление 

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един за нуждите на катедра „Математически анализ“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 100/15.12.2017 г.

За  асистент по професионално направление

  • 1.3. Педагогика на обучението по… /Методика на обучението по математика/ - един, за нуждите на катедра "Обучение по математика и информатика" със срок 2 месеца от публикуването на обявата във  в-к "Сега", бр. 268/17.11.2017 г. 

За главен асистент по професионално направление 

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 91/14.11.2017 г.

За асистент по професионално направление

  • 4.5. Математика /Геометрия/ - двама, за нуждите на катедра "Геометрия" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването във в-к "Сега", бр. 243/19.10.2017 г. 

  

Повече информация (конкурси за академични длъжности обявени от СУ "Св. Кл. Охридски").

Действия към документ
Новини
Dec 22, 2017 Зала 04, ФМИ ще функционира нормално от 3 януари 2018
Dec 21, 2017 Семинар „Топология’’, 9 януари 2018
Dec 19, 2017 Допълнително обучение по Увод в програмирането, спец. ИС, 1 курс, декември 2017
Dec 19, 2017 Резултати от състезанието по програмиране "За купата на Декана'2017"
Dec 14, 2017 Семинар Динамични системи и теория на числата, 19 декември 2017
Dec 14, 2017 Семинар „Топология’’, 19 декември 2017
Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
Още новини...