Лични средства
Вие сте тук: Начало Обяви за публична защита

Обяви за публична защита

Обяви за публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

 

  • Росен Асенов Николов, "Оценки на разстоянието на Банах-Мазур чрез модули на изпъкналост и гладкост"21 декември 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Деница Цветанова Манова"Методология за тестване на композиции от уеб услуги", 17 октомври 2017 г., 11:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Мира Изак Бивас"Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част", 10 октомври 2017 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Райна Милкова Алашка, "Приложение на вероятностни модели за анализ на резултати от изпити и тестове", 8 септември 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Димитър Тодоров Георгиев"Алгоритмични методи за некласически логики”, 29 юни 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Сергей Александров Миланов, "Извличане на зависимости в потоци от данни", 6 юни 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Николина Илиева Николова, "Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии", 17 февруари 2017 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 


Обяви за публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките”

 

  • доц. д-р ОГНЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ“Алгебрични, аналитични и геометрични изследвания върху някои крайно- и безкрайномерни Хамилтонови системи”, 21 февруари 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.

 

 Хабилитационни и дисертационни трудове на кандидатите

 

АРХИВ

Действия към документ
Новини
Dec 22, 2017 Зала 04, ФМИ ще функционира нормално от 3 януари 2018
Dec 21, 2017 Семинар „Топология’’, 9 януари 2018
Dec 19, 2017 Допълнително обучение по Увод в програмирането, спец. ИС, 1 курс, декември 2017
Dec 19, 2017 Резултати от състезанието по програмиране "За купата на Декана'2017"
Dec 14, 2017 Семинар Динамични системи и теория на числата, 19 декември 2017
Dec 14, 2017 Семинар „Топология’’, 19 декември 2017
Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
Още новини...