Лични средства
Вие сте тук: Начало Колоквиум на ФМИ

Колоквиум на ФМИ

 

 19 декември 2017 г.

На 19 декември 2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Проф.  Едуард Саф от Университета на Вандербилт, САЩ, ще изнесе лекция на тема: 

"The Chebyshev Problem for Riesz Potentials"

Професор Едуард Саф е изтъкнат специалист в теорията на приближенията, главен редактор на списанието на Шпрингер Constructive Approximation, и директор на Центъра за конструктивни апроксимации във Вандербилт.

Кратко резюме на доклада.


1 юни 2017 г.

На 1 юни 2017г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Проф.  Джоузеф Ларинчи от Университета на Лафбъро, Великобритания, ще изнесе лекция на тема: 

"Non-local effects: research at the interface of operator analysis, integro-differential equations and probability"

Следва кратко резюме на доклада му: 

Much of mathematics has evolved and flourished around the Laplacian, related PDE, and Brownian motion, in stimulating interaction with models of physics and other natural sciences, and everyday challenges from engineering. Recent research has shown that a whole new world of phenomena and fine details can be captured by using the fractional Laplacian, non-local equations and jump processes too, which can be equally appealing to the pure as well as to the applied mathematician. In this talk I will highlight some aspects of this modern inter-disciplinary research, and illustrate it with some examples of applications. 

 

18 май 2017 г.

На 18 май 2017г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Проф. Ana Maria Acu от Университета в Сибиу, Румъния, ще изнесе доклад на тема:

SOME PROBLEMS IN APPROXIMATION BY LINEAR POSITIVE OPERATORS

Резюме

 

23 юни 2016 г.

На 23 юни 2016г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Проф. Исак Сонин от Университета в Шарлот, Северна Каролина, САЩ, ще изнесе доклад на тема:
По-малко известни глави от теорията на веригите на Марков
Кратко резюме на доклада:
Isaac M Sonin, Dept. of Mathematics & Statistics, Univ.. of North Carolina at CharlotteNC, USA
Title: Less known Chapters in the theory of Markov Chains
Abstract: In the first part of our talk we will discuss the general concept of independence and formulate some open problems. The main part of the talk is devoted to finite Markov Chains (MCs) which remain one of the most popular models in applied probability. We will discuss the concept of Censored MCs, the state reduction approach, and its application to the problem of optimal stopping of MC,  parallel computation of invariant distribution for large MCs,  MC Tree theorem and other problems. MCs "hidden " in the well known Ignatov's theorem will be  also briefly  discussed.

 
 

29 октомври 2015 г.

На 29 октомври 2015г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Проф. д.ф.-м.н. Юрий Шукринов от Лабораторията по теоретична физика в ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесе доклад на тема:

Novel phenomena in Josephson nanostructures.

Кратко резюме на доклада

 

15 октомври 2015 г.

15 октомври 2015г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Професор Агота Хорват от Техническия университет, Будапеща, ще изнесе доклад на тема:

The Electrostatic Properties of Zeros of Exceptional Polynomials

Кратко резюме на доклада

 

18 юни 2015 г.

На 18 юни 2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Професор Гергана Петрова от Texas A&M University ще изнесе доклад на тема:

Алгоритми за апроксимация и оптимизация

Кратко резюме на доклада: Ще покажем как модификация на стандартен алгоритъм за апроксимация (Pure Greedy algorithm) може да доведе до подобряване на апроксимационните му свойства. Дискутира се също и прилагането на модифицирания
алгоритъм.

11 юни 2015

На 11 юни 2015г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Професор Guus Balkema от университета в Амстердам ще изнесе доклад на тема:

Високо-рискови сценарии и условни екстремуми. Геометричен подход към многомерната екстремална теория.

Кратко резюме на доклада, който е по съвместна работа на проф. Балкема с Паул Ембрехтс от ETH, Zurich.

 

9 октомври 2014

 Професор Петър Драгнев от Indiana-Purdue University, U.S.A. ще изнесе доклад на тема:

Universal lower bounds for potential energy of spherical codes
(резултати получени съвместно с Peter Boyvalenkov - IMI-Sofia; Doug Hardin и Ed Saff - Vanderbilt University; и M. Stoyanova - Sofia University)

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Кратко резюме на доклада: Based upon the works of Delsarte-Goethals-Seidel, Levenshtein, Yudin, and Cohn-Kumar we derive universal lower bounds for the potential energy of spherical codes, that are optimal (in the framework of the standard linear programming approach) over a certain class of polynomial potentials whose degrees are upper bounded via a familiar formula for spherical designs. We classify when improvements are possible employing polynomials of higher degree. Our bounds are universal in the sense of Cohn and Kumar; i.e., they apply whenever the potential is given by an absolutely monotone function of the inner product between pairs of points.

 

19 юни 2014 г.

Професор Гергана Петрова от Texas A&M University, U.S.A.

Методи за оптимизация

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Кратко резюме на доклада: Ще представим  два нови метода за приближено намиране на минимум на изпъкнала функция и сте докажем тяхната сходимост за определен клас от изпъкнали функции.

 

10 април 2014 г.

Професор Алексей Шадрин от Университета в Кеймбридж, Великобритания

"Stable reconstruction from Fourier samples"

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Резюме на доклада

 

14 ноември 2013 г.

Професор В. А. Золотарев, гр. Харков, Украйна

"О модельных представлениях одного класса коммутативных систем операторов"
(On model representations of a certain class of commutative systems of operators)

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

 

8 ноември 2013 г.

Проф. Силард Ревес, Институт по математика на Унгарската академия на науките, Будапеща

Turan type converse Markov inequalities on convex subsets of C

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Кратко резюме

 

7 ноември 2013 г.

Проф. Хуан Хосе Моралес Руиз (JUAN JOSE MORALES RUIZ), Universidad Politecnica de Madrid

Galoisian Approach to Integrability of Schrödinger Equation

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

ABSTRACT:

In this talk we examine the nonrelativistic stationary Schrödinger equation from a differential Galois-theoretic perspective.

The main algorithmic tools are pullbacks of second-order ordinary linear differential operators, so as to achieve rational function coefficients (“algebrization”), and Kovacic’s algorithm for  solving the resulting equations.

In particular, we use this Galoisian approach to analyze Darboux transformations.

We obtain the ground states, eigenvalues, eigenfunctions and differential Galois groups of a large class of Schrödinger equations.

(Based on a joint work with P.-B. Acosta-Humanez and J.A. Weil)

 

10 октомври 2013 г.

Стилян Ат. Стоев, Университета на Мичигън, Ан Арбър, САЩ,  ще изнесе доклад

"Представяния, структура и ергодични свойства на макс-устойчивите процеси" 

Начало на доклада:  17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ.

Кратко резюме на доклада:

"Макс-устойчивите случайни процеси възникват като гранични модели в схемата на поточков максимум на независими
и еднакво разпределени процеси. Поради това, този клас от процеси играе важна роля в статистическия анализ и
моделиране на екстремни стойности.

В тази лекция, ще направим кратък обзор на представянето, свойствата и класификацията на макс-устойчивите процеси.
Ще разгледаме някои примери и нови модели като процесите на Браун и Ресник. В заключение, ще представим необходими
и достатъчни условия за ергодичност и смесване на стационарните макс-устойчиви случайни процеси.

Докладът се основава на съвместна работа с Мурад Таку (Бостън), Йзао Уанг (Синсинати), Партанил Рой (Индийски Статистически Институт, Калкута), и Роберт Йуен (Ан Арбър), която е частично финансирана от  тема NSF DMS 1106695: Spatio-Temporal Dependence and Extremes with Applications to Networking and the Environment."


10 април 2013 г.

Проф. Алексей Александрович Тихонов, С-Петербург  ще изнесе доклад

"A brief overview of the current research and results"

Начало на доклада:  17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ.


28 март 2013г.

Антония Арсова, докторант ще изнесе лекция на тема:

"Likelihood-based panel cointegration rank test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence"

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ

 

21 юни 2012г.

Професор Гергана Петрова от Texas A&M University, САЩ, ще изнесе лекция на тема:

Клас алгоритми за приближаване на множество от функции в Банахово пространство

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ

Кратко резюме на лекцията:  Разглеждаме проблема за намиране на линейно пространство с размерност n, с което да  апроксимираме елементите на дадено компактно подмножество в Банахово пространство. Линейното пространство, за което грешката на апроксимация е най-малка, обикновено не може да се намери числено. Ние ще обсъдим клас от практически
алгоритми, чрез които може да се построят линейни пространства с добри апроксимационни свойства.

 

 

17 май 2012г.

Професор Цветалин Василев от Nipissing University, Канада, ще изнесе лекция на тема:

Visibility in Polygons

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ

Резюме на лекцията

 

10 май 2012г.

Професор Цветалин Василев от Nipissing University, Канада, ще изнесе лекция на тема:

Structural Indices of Graphs

Начало на лекцията: 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ 

Резюме на лекцията

 

 

23 февруари 2012г.

Професор д-р Рита Боромео Фери (Rita Borromeo Ferri) от Университета в Касел, Германия, ще изнесе доклад на тема:

The Education Standards Mathematics – a new way to improve mathematics education in Germany

Начало на доклада: 15:00 часа в Заседателната зала  на ФМИ

Поканени са всички интересуващи се.

Abstract

Since 2003 Germany has Education Standards in Mathematics. This was a challenge for teachers at first and the pupils should benefit from new ways of learning and understanding mathematics.

In the first part of the talk the German Educational System will be shortly explained and in the second part the Education Standards in Mathematics will be presented with lot examples and reflected with their goals and risks.

 

 

6 декември 2011г.

Професор Wil Schilders от Техническия университет на Айндховен, Холандия, президент на Европейския Консорциум за Математика в Индустрията (ЕКМИ), ще изнесе лекция на тема:

"The impact of modern computational techniques on science"

Началото на доклада е 17:00 часа в Заседтелната зала на ФМИ.

 

15 септември 2011г.

Професор Валентин Тодоров от United Nations Industrial Development Organization, Виена, Австрия, ще изнесе лекция на тема

Sparse and Robust Methods for Discrimination in High Dimensions

Началото на доклада е 17:00 часа в Зала 200 на ФМИ.

Кратко резюме на лекцията

 

4 август 2011г.

Професор Светлозар Рачев от Stony Brook University, Ню Йорк, САЩ, ще изнесе лекция на тема

Risk management, Modeling Volatile Markets and Forecasting Market Crashes

Началото на доклада е  16:00 часа  в Заседателната зала.

Следва кратко резюме на доклада.

" It has long been known that all classes of asset returns have fat-tailed, skewed non-normal distributions to various degrees. Yet all existing risk management and portfolio optimization systems, based on distributional models, use multivariate normal distributions.  This leaves unaddressed the challenge to use multivariate non-normal distributions that can model the co-dependent extreme movements of asset returns.  In this talk we discuss the application of skewed fat-tailed multivariate distributions -- stable
and tempered stable distributions --  to portfolio risk calculations, modeling volatile markets, forecasting market crashes and portfolio
optimization.  Stable and tempered stable distributions accurately reflect the varying degrees of tail fatness and skewness of the individual portfolio assets. Additionally, this modeling framework accounts for volatility clustering and the co-dependency structure among the assets in a portfolio. Use of these stable and tempered stable distributions to compute value-at-risk and expected tail loss realizes more accurate and informative risk measures, and portfolios that yield higher risk adjusted returns.

This talk discusses and demonstrates commercial applications of stable and tempered stable distributional models in risk management, modeling volatile markets, forecasting market crashes, option pricing and portfolio optimization."

Поканени са всички интересуващи се.
Презентация на доклада.

 

26 юли 2011 г.

Проф. Томас Брус, от ULB, Belgium, ще изнесе доклад на тема:

"Sequential decisions in everyday-life: The odds-algorithm"

Началото на доклада е  17:00 часа  в Заседателната зала.

Следва кратко резюме на доклада:

"Life is sequential, and so is the stream of events and options on which we have to take decisions. There is, as we will argue, quite a

number of situations in real life where it turns out that the intrinsic decision problem is of the following from:  Maximize the

probability of predicting correctly the last time at which a specific event occurs in a random stream of events. Under certain conditions

the odds-algorithm gives quickly the optimal solution. We will explain the idea behind the basic theorem and the simple algorithm

and give several examples  to show the tractability and elegance for simple problems. But we also see that slight changes in the

hypotheses forces us to extend the algorithm to a "learning algorithm" which makes questions of optimality much harder,

indicating directions of new research. This is exemplified by a specific problem in clinical trials."

Поканени са всички интересуващи се.

 

1 юли 2011г.

Професор  Йордан Стоянов, Университета в Нюкясъл, Великобритания

"Вероятности и статистика във Великобритания - 12 години личен опит".

Началото на доклада е 14:30 часа  в Заседателната зала.

Проф. Стоянов ще сподели подбрани интересни моменти от богатите му наблюдения през последните 12 години. Ще опише някои тенденции в изучаването на вероятности и статистика в британските училища и университети.
Ще изложи кратки подробности за негови проблеми и резултати. Лекцията е насочена към широка аудитория, включваща студенти, учители и изследователи в областта на стохастиката.

Поканени са всички интересуващи се.

 

 

26 май 2011г.

Професор  N. Balakrishnan, McMaster University, Хамилтон, Онтарио, Канада

   "Over/Under-Dispersed Poisson Distributions and Processes".

Началото на доклада е 17 часа  в Заседателната зала.
Поканени са всички интересуващи се.

Кратко резюме на доклада.

Title: Over/Under-Dispersed Poisson Distributions and Processes
Speaker: Prof. N. Balakrishnan, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada


Abstract: In this talk, I will establish several connections of the Poisson weight function to overdispersion and underdispersion.

Specifically, I will show that the logconvexity (logconcavity) of the mean weight function is a necessary and sufficient condition for

overdispersion (underdispersion) when the Poisson weight function does not depend on the original Poisson parameter. I will also discuss some

properties of the weighted Poisson distributions (WPDs). I will then introduce a notion of pointwise duality between two WPDs and discuss some

associated properties. Next, after presenting some illustrative examples and providing a discussion on various Poisson weight functions used in

practice, I will make some concluding remarks. Finally, I will use these results to introduce and discuss over/under-dispersed Poisson processes.

 

12 май 2011г.

Академик Благовест Сендов, "Поларна производна и аполарност"

Началото на доклада е 17:00 часа в зала 200 на ФМИ.
Поканени са всички интересуващи се.

Kратко резюме на доклада.
За всеки алгебричен полином се дефинират две множества от точки в комплексната равнина. Едното множество се дефинира чрез всички полиноми, които са аполарни на дадения полином, а другото чрез поларните производни на този полином при произволен полюс. Макар че понятията поларна производна и аполарност на два полинома нямат нищо по дефиниция, доказва се, че тези две множества съвпадат. Това множество наричаме аполарен локус. Поради екстремалните свойства на аполарния локус, той може да се използва за прецизиране на класически теореми, свързани с геометрията на полиномите. Намерена е конструктивна характеристика на аполарния локус, която
позволява той да се определи за всеки полином.


14 април 2011г.

Проф. Стефанка Чукова, Victoria University of Wellington, New Zealand ще изнесе доклад на тема:

"Warranty Analysis: Introduction and Recent Advances"

Началото на доклада е 17:00 часа в Заседателната зала.  Поканени са всички интересуващи се.

Кратко резюме на доклада.


6 януари 2011г.

 

Проф. Николай Цветков, университета от Лил, Франция ще изнесе доклад на тема:

"Вероятностни методи в изучаването на ниско-регулярни решения на нелинейни вълнови уравнения"

Началото на доклада е 17:00 часа. Поканени са всички интересуващи се.

Кратко резюме на доклада.

Разглеждаме кубичното вълново уравнение в размерност 3, с начални данни в Соболеви пространства. Първо представяме детерминистична теория, в частност резултата на Christ-Colliander-Tao. След това доказваме, че въпреки този резултат за некоректност в смисъл на Адамар, съществува подходяща вероятностна форма на коректност.

 

10 декември 2009 г.

 Prof. Wolfgang Reichel, University of Karlsruhe, Germany, ще изнесе лекция на тема:

”A-priori bounds for discretized nonlinear elliptic boundary value problems”

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще имате възможност да се срещнете с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

W. Reichel: "A-priori bounds for discretized nonlinear elliptic boundary value problems"

Abstract:

On a bounded domain in $\R^n$, $n\geq 2$, we consider a nonlinear finite-difference Laplacian equation with Dirichlet boundary conditions. We assume that the non-linear right-hand side $f(x,s)$ has a power-like growth behavior, e.g., $f(x,s)=(1+|s|^p)$. The main question in this

talk is the following: under which conditions on the nonlinearity do all solutions satisfy a-priori bounds which are uniform with respect to the mesh-size?

A typical answer reads as follows: there exists a critical exponent $p^\ast>1$ such that for $1<p<p^\ast$ all positive solutions are uniformly bounded whereas for $p>p^\ast$ a-priori bounds fail and sequences of solutions forming singularities exist.

The result relies on discrete versions of the Hardy-Sobolev inequality, discrete Moser-iteration, discrete Liouville theorems and is strongly linked to the concept of very-weak solutions of the continuous counterpart of the underlying boundary-value problem.

 

26 ноември  2009г.

Професор Владимир Золотарьов от Университета в Харков, Украина ще направи представяне на тема:

"Системи от самоспрегнати оператори и теория на разсейването"

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще имате възможността да се срещнете лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

 Деканат

 

19 ноември 2009 г.

Професор Стефка Димова ще направи представяне на тема:

Поглед в бъдещето: Математика & Индустрия - проект на Европейската Научна Фондация (ESF).

План на представянето:

  1.  Цели на проекта
  2. Работни групи
  3. Моделна магистърска програма "Индустриална математика":
      - пререквизит;
      - учебно съдържание;
      - партниращи университети.

За предварително запознаване предлагам сайта на проекта.
Описание на Моделната магистърска програма "Индустриална математика".

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

 Емил Хорозов

 

 

11 юни 2009 г.

Професор Гергана Петрова, Texas A&M University ще изнесе лекция на тема:

Как да представим  данни чрез възможно най-малък брой измервания?

Резюме: Тази лекция ще изясни дискретния случай, при който  информацията с
която разполагаме за даден вектор x с  N координати са  n  скаларни произведения на х с n предварително фиксирани вектори. Такава измерителна система може да бъде представена чрез n x N матрица F, при която  y=Fx е векторът на получените n измервания. Информацията, която y съдържа за x е извлечена чрез декодер D. Ние ще говорим за   някои от известните  двойки  (F,D) за които  D(Fx) е добро приближение на х. Резултатите са базирани на теореми по функционален анализ, геометрия, теория на апроксимациите и вероятности.

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

 

10 юни 2009 г.

Професор Педро Рибейро, Университет в Порто, Португалия ще изнесе лекция на тема:

The p-version finite element method in non-linear structural dynamics

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Моля да обърнете внимание на необичайния ден -- сряда!

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

 

9 април 2009 г.

Professor M.Malyutov, NE University, Boston ще изнесе лекция на тема:

Capacity of Screening under Linear Programing Analysis

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

12 февруари 2009 г.

Professor DANA SIMIAN, Department of Computer Science, Lucian Blaga University of Sibiu, ROMANIA, ще изнесе лекция на тема:

On some applications of grids and meshes

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

 

29.01.2009 г.

Professor Edward Omey from HUB, Brussels, ще изнесе лекция на тема:

Generalized Regular Variation of order n

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

 

20.11.2008 г.

Проф. Джон Геске от Кетъринг юниверсити, Мичиган, ще изнесе лекция на тема:

Би-имунни множества, редуцируемости и въпрос за сложност

В приложеното писмо е резюме на доклада и кратки биографични данни на лектора. Темата е по теория на изчислимостта и вероятно ще е интересна както за информатици, така и за математици.

Началото на лекцията е в 17:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ. Преди това, в 16:30 ч., ще се срещнем с лектора на чай, кафе и сладки в същата зала.

Поканени са както преподаватели, така и студенти.

Емил Хорозов

 

27.11.2008 г.

Ще се състои поредната сбирка на колоквиума. Докладчик ще бъде проф. Боян Димитров от Кетъринг Юнивърсити, САЩ. Тема на лекцията му ще бъде:

Зависимости между случайни събития и тяхното измерване

Лекция:   MS PowerPoint формат   MS Word формат

Началото на лекцията ще е в 17:00 ч., а преди това ще има неформална среща на кафе, чай и сладки. Мястото е Заседателната зала на ФМИ.

Емил Хорозов

 

Действия към документ
Новини
Dec 22, 2017 Зала 04, ФМИ ще функционира нормално от 3 януари 2018
Dec 21, 2017 Семинар „Топология’’, 9 януари 2018
Dec 19, 2017 Допълнително обучение по Увод в програмирането, спец. ИС, 1 курс, декември 2017
Dec 19, 2017 Резултати от състезанието по програмиране "За купата на Декана'2017"
Dec 14, 2017 Семинар Динамични системи и теория на числата, 19 декември 2017
Dec 14, 2017 Семинар „Топология’’, 19 декември 2017
Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
Още новини...