Лични средства
Вие сте тук: Начало Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели към ФМИ

Информация от Деканат и Учебен отдел

 Обща информация

 

 1. В срок до 20 септември 2017 г.,  хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимен семестър на 2017/2018 учебна година. Бланка за договор може да се вземе от стая 204 или от сайта на ФМИ. Договорите ще се приемат в стая 204 при г-жа Любка Георгиева.
 2. В договора се попълват данните от  личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание ( в случай, че има такива).
 3. Всеки хоноруван преподавател, трябва ежеседмично да попълва взетите от него часове в тетрадка за съответната катедра, която се намира във ФМИ, стая 204. Преподавателите, които водят часове в блок 2 на СУ трябва да попълват часовете си в бл.2, стая 308.
 4. При промени (временни или постоянни) в мястото, деня или часа на провеждане на занятията ви, трябва да се обадите в стая 209, ФМИ.

     Учебен отдел

     Действия към документ
     Новини
     Dec 22, 2017 Зала 04, ФМИ ще функционира нормално от 3 януари 2018
     Dec 21, 2017 Семинар „Топология’’, 9 януари 2018
     Dec 19, 2017 Допълнително обучение по Увод в програмирането, спец. ИС, 1 курс, декември 2017
     Dec 19, 2017 Резултати от състезанието по програмиране "За купата на Декана'2017"
     Dec 14, 2017 Семинар Динамични системи и теория на числата, 19 декември 2017
     Dec 14, 2017 Семинар „Топология’’, 19 декември 2017
     Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
     Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
     Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
     Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
     Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
     Още новини...