Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри

ОКС "магистър"

Секретар на магистърските програми: Венета Тенева, тел: 8161 576, 8161-541, е-mail: teneva(at)fmi.uni-sofia.bg;

Действия към документ
Новини
Nov 17, 2017 На вниманието на студентите от ОКС "Бакалавър", напомняне, има невзети заявки за ЗД, зимна сесия, 2017/2018
Nov 17, 2017 Докторанти, график за докторантски минимум по западен език, 2017/2018
Nov 16, 2017 Семинарна сбирка, тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология", 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 25 ноември 2017
Nov 14, 2017 Прием докторанти, график за конкурсните изпити по специалността - 4, 5, 6 и 7 декември 2017
Nov 11, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 14 ноември 2017
Nov 10, 2017 Представяне на образователната програма Amazon Web Services във ФМИ, 14 ноември 2017
Nov 09, 2017 За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курсове от ОКС "Бакалавър", заявки за зимна изпитна сесия 2017/2018
Nov 09, 2017 Семинар по Оптимизация, 20 ноември 2017 (обявеният за 13 ноември се отлага)
Nov 07, 2017 Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017
Още новини...