Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври

ФМИ - ОКС "бакалавър"

Бакалавърски програми, учебни планове, разписание на занятията, избираеми дисциплини, изпити

Учебни процедури и срокове, стипендии

Информация за акаунти


<Бакалавърски програми>    <Факултативно обучение>    <Избираеми дисциплини  >     <Задочно обучение>
редовно обучение                                                                    редовно обучение                                          

 

Редовно обучение

  •  Бакалавърски програми                  

Информатика Учебни планове Разписание
Компютърни науки Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Математика Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Математика и информатика Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Приложна математика Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Информационни системи Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Софтуерно инженерство Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
Статистика Учебни планове Разписание Описание на курсовете
Архив
 Избираеми дисциплини
Списък избираеми дисциплини четени в периода 2004 г. .....
Разписание
избираеми
дисциплини

10.11.2017
Описание на курсовете
Архив

 

  • Факултативно обучение във ФМИ 

Модул "Учител по математика" Разписание
Модул "Учител по информатика" Разписание

                   

 

Задочно обучение

 

 

Действия към документ
Новини
Nov 17, 2017 На вниманието на студентите от ОКС "Бакалавър", напомняне, има невзети заявки за ЗД, зимна сесия, 2017/2018
Nov 17, 2017 Докторанти, график за докторантски минимум по западен език, 2017/2018
Nov 16, 2017 Семинарна сбирка, тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология", 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 25 ноември 2017
Nov 14, 2017 Прием докторанти, график за конкурсните изпити по специалността - 4, 5, 6 и 7 декември 2017
Nov 11, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 14 ноември 2017
Nov 10, 2017 Представяне на образователната програма Amazon Web Services във ФМИ, 14 ноември 2017
Nov 09, 2017 За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курсове от ОКС "Бакалавър", заявки за зимна изпитна сесия 2017/2018
Nov 09, 2017 Семинар по Оптимизация, 20 ноември 2017 (обявеният за 13 ноември се отлага)
Nov 07, 2017 Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017
Още новини...