Лични средства
Вие сте тук: Начало Members marian's Home Експертни системи Примери и упражнения Фермерска задача (вариант 1)

Фермерска задача (вариант 1)

— Plain Text, 6Kb

Съдържание на файла

;;;======================================================
;;;  Farmer's Dilemma Problem
;;;
;;;   Another classic AI problem (cannibals and the 
;;;   missionary) in agricultural terms. The point is
;;;   to get the farmer, the fox the cabbage and the
;;;   goat across a stream.
;;;    But the boat only holds 2 items. If left 
;;;   alone with the goat, the fox will eat it. If
;;;   left alone with the cabbage, the goat will eat
;;;   it.
;;;    This example uses rules and fact pattern 
;;;   matching to solve the problem.
;;;
;;;   CLIPS Version 6.0 Example
;;;
;;;   To execute, merely load, reset and run.
;;;======================================================

(defmodule MAIN 
 (export deftemplate status))

;;;*************
;;;* TEMPLATES *
;;;*************

;;; The status facts hold the state 
;;; information of the search tree.

(deftemplate MAIN::status 
  (slot search-depth (type INTEGER) (range 1 ?VARIABLE))
  (slot parent (type FACT-ADDRESS SYMBOL) (allowed-symbols no-parent))
  (slot farmer-location 
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2))
  (slot fox-location
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2))
  (slot goat-location
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2))
  (slot cabbage-location
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2))
  (slot last-move
   (type SYMBOL) (allowed-symbols no-move alone fox goat cabbage)))
  
;;;*****************
;;;* INITIAL STATE *
;;;*****************

(deffacts MAIN::initial-positions
 (status (search-depth 1) 
     (parent no-parent)
     (farmer-location shore-1)
     (fox-location shore-1)
     (goat-location shore-1)
     (cabbage-location shore-1)
     (last-move no-move)))

(deffacts MAIN::opposites
 (opposite-of shore-1 shore-2)
 (opposite-of shore-2 shore-1))

;;;***********************
;;;* GENERATE PATH RULES *
;;;***********************

(defrule MAIN::move-alone 
 ?node <- (status (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs))
 (opposite-of ?fs ?ns)
 =>
 (duplicate ?node (search-depth =(+ 1 ?num))
          (parent ?node)
          (farmer-location ?ns)
          (last-move alone)))

(defrule MAIN::move-with-fox
 ?node <- (status (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs)
          (fox-location ?fs))
 (opposite-of ?fs ?ns)
 =>
 (duplicate ?node (search-depth =(+ 1 ?num)) 
          (parent ?node)
          (farmer-location ?ns)
          (fox-location ?ns)
          (last-move fox)))

(defrule MAIN::move-with-goat 
 ?node <- (status (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs)
          (goat-location ?fs))
 (opposite-of ?fs ?ns)
 =>
 (duplicate ?node (search-depth =(+ 1 ?num)) 
          (parent ?node)
          (farmer-location ?ns)
          (goat-location ?ns)
          (last-move goat)))

(defrule MAIN::move-with-cabbage
 ?node <- (status (search-depth ?num)
          (farmer-location ?fs)
          (cabbage-location ?fs))
 (opposite-of ?fs ?ns)
 =>
 (duplicate ?node (search-depth =(+ 1 ?num)) 
          (parent ?node)
          (farmer-location ?ns)
          (cabbage-location ?ns)
          (last-move cabbage)))

;;;******************************
;;;* CONSTRAINT VIOLATION RULES *
;;;******************************

(defmodule CONSTRAINTS 
 (import MAIN deftemplate status))

(defrule CONSTRAINTS::fox-eats-goat 
 (declare (auto-focus TRUE))
 ?node <- (status (farmer-location ?s1)
          (fox-location ?s2&~?s1)
          (goat-location ?s2))
 =>
 (retract ?node))

(defrule CONSTRAINTS::goat-eats-cabbage 
 (declare (auto-focus TRUE))
 ?node <- (status (farmer-location ?s1)
          (goat-location ?s2&~?s1)
          (cabbage-location ?s2))
 =>
 (retract ?node))

(defrule CONSTRAINTS::circular-path 
 (declare (auto-focus TRUE))
 (status (search-depth ?sd1)
     (farmer-location ?fs)
     (fox-location ?xs)
     (goat-location ?gs)
     (cabbage-location ?cs))
 ?node <- (status (search-depth ?sd2&:(< ?sd1 ?sd2))
          (farmer-location ?fs)
          (fox-location ?xs)
          (goat-location ?gs)
          (cabbage-location ?cs))
 =>
 (retract ?node))

;;;*********************************
;;;* FIND AND PRINT SOLUTION RULES *
;;;*********************************

(defmodule SOLUTION 
 (import MAIN deftemplate status))
    
(deftemplate SOLUTION::moves 
  (slot id (type FACT-ADDRESS SYMBOL) (allowed-symbols no-parent)) 
  (multislot moves-list 
   (type SYMBOL) (allowed-symbols no-move alone fox goat cabbage)))

(defrule SOLUTION::recognize-solution 
 (declare (auto-focus TRUE))
 ?node <- (status (parent ?parent)
          (farmer-location shore-2)
          (fox-location shore-2)
          (goat-location shore-2)
          (cabbage-location shore-2)
          (last-move ?move))
 =>
 (retract ?node)
 (assert (moves (id ?parent) (moves-list ?move))))

(defrule SOLUTION::further-solution 
 ?node <- (status (parent ?parent)
          (last-move ?move))
 ?mv <- (moves (id ?node) (moves-list $?rest))
 =>
 (modify ?mv (id ?parent) (moves-list ?move ?rest)))

(defrule SOLUTION::print-solution 
 ?mv <- (moves (id no-parent) (moves-list no-move $?m))
 =>
 (retract ?mv)
 (printout t t "Solution found: " t t)
 (bind ?length (length ?m))
 (bind ?i 1)
 (bind ?shore shore-2)
 (while (<= ?i ?length)
   (bind ?thing (nth ?i ?m))
   (if (eq ?thing alone)
    then (printout t "Farmer moves alone to " ?shore "." t)
    else (printout t "Farmer moves with " ?thing " to " ?shore "." t))
   (if (eq ?shore shore-1)
    then (bind ?shore shore-2)
    else (bind ?shore shore-1))
   (bind ?i (+ 1 ?i))))
Действия към документ
Новини
Dec 22, 2017 Зала 04, ФМИ ще функционира нормално от 3 януари 2018
Dec 21, 2017 Семинар „Топология’’, 9 януари 2018
Dec 19, 2017 Допълнително обучение по Увод в програмирането, спец. ИС, 1 курс, декември 2017
Dec 19, 2017 Резултати от състезанието по програмиране "За купата на Декана'2017"
Dec 14, 2017 Семинар Динамични системи и теория на числата, 19 декември 2017
Dec 14, 2017 Семинар „Топология’’, 19 декември 2017
Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
Още новини...