Лични средства
Вие сте тук: Начало Members babev учебници и книги по Анализ (ДИС) Анализ (ДИС) на български език Интегрално смятане от Ярослав Тагамлицки

Интегрално смятане от Ярослав Тагамлицки

Дигитален вариант (дело на Вили Черногоров) на VІ-то издание на Ярослав Тагамлицки, Интегрално смятане, София, Наука и Изкуство, 1978

Calculus2.pdf — PDF document, 4643Kb

Действия към документ
Новини
Nov 21, 2017 Прием докторанти, график за конкурсните изпити по западен език - 11, и 12 декември 2017
Nov 21, 2017 Доклад на н. с. Зафар Тухлиев от Лабораторията по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, 23 ноември 2017 г., 17:15-18, Заседателна зала, ФМИ
Nov 20, 2017 Зала 04 в ремонт, занятията се преместват , 20 - 24 ноември 2017
Nov 20, 2017 Допълнително обучение по Алгебра, спец. ИС, 1 курс, 20 и 21 ноември 2017
Nov 20, 2017 Хакатон FMICodes, 15-17 декември 2017
Nov 17, 2017 На вниманието на студентите от ОКС "Бакалавър", напомняне, има невзети заявки за ЗД, зимна сесия, 2017/2018
Nov 17, 2017 Докторанти, график за докторантски минимум по западен език, 2017/2018
Nov 16, 2017 Семинарна сбирка, тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология", 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017
Nov 16, 2017 Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 25 ноември 2017
Nov 14, 2017 Прием докторанти, график за конкурсните изпити по специалността - 4, 5, 6 и 7 декември 2017
Още новини...